Texter — Dharma på svenska

Buddhistiska texter i svensk översättning är en bristvara. Nedan finner du några översättningar som kan vara en bra indroduktion till buddhismen. Här finns även texter, eller länkar till texter som vi använder i våra gruppmeditationer.

Svenska översättningar

  • Dharmas fyra sigill - en text av Dzongsar Khyentse Rinpoche om de fyra kännetecken som utmärker buddhismen. Översatt till svenska i oktober 2009.
  • Dharmas fyra sigill (sammanfattning) - En kort sammanfattning av vad Dharmas fyra sigill är för något. Av Barbara O'Brien (About.com). Översatt till svenska i oktober 2009.
  • De tre nobla principerna - En kort text av Khempo Shenga om tre principer som är roten till mahayana. Översatt till svenska i oktober 2009.

Engelska texter

  • The Blessing Treasure:A Liturgy of the Buddha (PDF) - av Mipham Rinpoche - se nedanIbland under titeln "A Treasury of Blessings". Vi använder oss av den här texten de fyra speciella düchen-dagarna på året, och oftast även på fullmåne, nymåne och halvmåne. En meditationstext för att visualisera och meditera på Buddha Sakyamuni.

Övrigt

  • Trinley Nyinpgo Arrangements (PDF) - En A4-sida som beskriver "arrangemanget" för att göra Trinley Nyingpo-meditationen. Tre olika sekvenser för morgon, eftermiddag och kväll, och med instruktioner för Tsog.