De tre nobla principerna

av

Khenpo Shenga

Som det är sagt, "Roten till Mahayanas väg ligger i de tre nobla principerna."

Den nobla början: att väcka bodhicitta

Vi börjar med att ta tillflykt för att de tre värdefulla juvelerna – Buddha, Dharma och Sangha – är fullkomligt pålitliga och oföränderliga. Sen tänker vipå hur underbart det vore om alla oräkneliga kännande varelser, var fria från lidandet i samsaras tre världar och hur underbart det vore om de uppnådde den allvetande och perfekta upplysningen. Om vi tränar oss att kultivera sådana tankar om och om igen, kommer vi att så småningom utveckla en innerlig välvilja för alla levande varelser. När vi har nått dit får vi inte vara nöjda med att bara ha en önskan att hjälpa. Vi måste säga till oss själva: "För att kunna hjälpa dessa varelser, som har hjälpt mig med en sådan vänlighet under mina oräkneliga liv i samsara, att nå perfekt upplysning, ska jag utöva Dharma, utan hänsyn till min egen kropp eller ens till mitt eget liv." Med denna tanke måste vi anstränga oss med kropp, tal och sinne, i den ädla utövningen.

Den nobla huvuddelen: att vila fri från referenser

Vi måste bestämma oss, med stark övertygelse, för att allt som vi upplever inte är något annat än vår egen falska varseblivning, att det inte har uns av verklighet. Det vi upplever är ingenting annat än sinnets illusioner. När vi har förstått detta måste vi påminna oss om det om och om igen. Sinnet självt är också förnimbart men saknar även det verklighet. Trots att vi upplever sinnet är det ogripbart och det saknar helt konkret existens. När vi inser detta, måste vi vila i den förståelsen, utan någon annan tanke - bara vila i tillståndet av öppenhet och klarhet.

Mellan våra meditationssessioner , måste vi betänka att eftersom allting bara är vår egen falska varseblivning, så är det meningslöst att reagera på allt som händer som om det vore verkligt och konkret. Men även om allt detta är overkligt, så måste vi alltid upprätthålla bodhicitta, kärlek och medkänsla för levande varelser som upplever lidande utan slut. Sen måste vi återigen vila i meditation fri från tankar. Genom att träna i detta kontinuerliga flöde av utövning, kommer vi att kunna skära igenom vår illusoriska verklighet och hjälpa både oss själva och andra.

Den nobla avslutningen: att tillägna

Oavsett hur många källor till merit vi har ackumulerat, vare sig de är stora eller små, så måste vi tillägna dem till gagn för alla kännande varelsers uppnående av perfekt upplysning. Med tanken att efterlikna Manjushri, Samanthabadra och andra magnifika varelser i det förflutna, kan vi recitera böner som Samanthabadra's bön för goda handlingar.

Att vila i det naturliga tillståndet, bortom det vanliga sinnet, det är Dharmakaya,

Att ständigt vara upptagen med det ena eller det andra, det är orsaken till samsara.

I det kritiska ögonblicket, på gränsen mellan samsara och nirvana,

Vänd ditt sinne mot Dharma, min yogivän!

En munk, lärjunge till Gyalwang Karmapa, bad mig om några korta instruktioner, så jag, Shenpen Nangwa, gav dessa få ord som råd.

Denna underbara text översattes till svenska från engelska av Sherab Dorje. Må det vara en orsak för att alla levande varelser ska nå det naturliga tillståndet. Den engelska översättningen hittar du på http://www.lotsawahouse.org/three_noble_principles.html.

Man läsa om Khenpo Shenga på http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Khenpo_Shenga.

Samanthabadra's bön för goda handlingar finns här: http://www.lotsawahouse.org/samantabhadra.html.

Texten hittar du på Rangjung Yeshe Sangha Sveriges hemsida: http://www.gomde.se