Medlems­avgift

Den årliga medlemsavgiften (som gäller per kalenderår) är 300 kronor (enligt beslut på årsmöte 7 mars 2015), och sättes in

 • på föreningens PlusGiro-konto: 343876-9.
 • Från utlandet, använd:
  • BIC: NDEASESS
  • IBAN: SE6295000099603403438769
  • Adressen till banken är:
  • Nordea Bank AB
  • S-105 71 Stockholm

Märk betalningen "MEDLEMSAVGIFT"

Vi bevakar inte inbetalningarna så aktivt - så skicka även ett mail till

PO email

när du betalat så att vi snabbt kan uppdatera våra register.