Medlems­avgift

Den årliga medlemsavgiften (som gäller per kalenderår) är 400 kronor (enligt beslut på årsmöte 6mars 2022).

Märk betalningen "MEDLEMSAVGIFT"

Vi bevakar inte inbetalningarna så aktivt - så skicka även ett mail till nedanstående adress när du har betalt så att vi snabbt kan uppdatera våra register.

PO email