Undervisningsserie med Lama Olav

Start torsdagen den 12 maj kl 18.30 - 19.30

Undervisningen fortsätter på torsdagar fram till sommaruppehåll och fortsätter i augusti – datum meddelas senare.

Mer information om anmälan efter sommaren.

Undervisningen omfattar följande fyra övergripande teman:

Tema 1: Sadhana-praktik och recitation i fyra steg.

  • Föredrag 1: Meditation med visualisering (hölls 12:e maj 2022)

  • Föredrag 2: Recitation som metod (hölls 19:maj 2022)

  • Föredrag 3: Projektion och absorption inom meditation (hölls 26:e maj 2022)

  • Föredrag 4: Det oföränderliga förverkligandet, dvs att utveckla stabilitet (hölls 1:a juni 2022)

Undervsiningen utgår bland annat från texten: “Key points for meditating on the four stakes that bind the life-force” av Patrul Rinpoche

Tema 2: Vad är "tillflykt" i buddhismen

Tillflykten är en central del inom Buddhismen. Vi tittar på de två olika förhållningssätten.

  • Föredrag 5: Tillflykt enligt sutra-approachen

  • Föredrag 6: Tillflykt enligt tantra-approachen

Tema 3: Utveckling av bodhi-sinnet dvs ett medkännande, altruistiskt sinne med siktet inriktat på autentiskt uppvaknande

  • Föredrag 7: Bodhi-sinnet som aspiration/önskan

  • Föredrag 8: Bodhi-sinnet som aktivitet och i handling

Tema 4: Relationen mellan "förtjänst" och visdom

  • Föredrag 9: Skapa förtjänst dvs förutsättningar för att kultivera positiva attityder. De hjälper att motverka negativa sinnestillstånd.

  • Föredrag 10: Förtjänst och att ”utveckla visdom” och relationen mellan dessa.

Om Lama Olav Nyhus

Lama Olav som ursprungligen är från Norge bor i Stockholm har hängivet studerat och praktiserat buddhism i mer än 40 år med vägledning från några av 1900-talets mest välrenommerade mästare från Tibet som Dilgo Khyentse Rinpoche, Tulku Urgyen Rinpoche, Tulku Pema Wangyal med flera.

Olav undervisar på personligt sätt utifrån egna erfarenheter av både lång retreat och ett vardagligt liv med familj och arbete.

2018 fick Lama Olav diagnosen Parkinsons sjukdom. Olav menar att de fysiska symptomen till trots, så gör hans buddhistiska träning att han inte drabbas mentalt av sjukdomen

Mer information om anmälan efter sommaren.