Meditationsprogram

Tara's Triple Excellence

Tara’s Triple Excellence (TTE) är ett unikt online-meditationsprogram som är strukturerat för att ge den dagliga vägledning och kontinuitet som är så nödvändig i dagens upptagna och stressfyllda värld. Programmet är modernt till sitt format, men inte urvattnat eller ytligt. Det vägleder dig genom hela den autentiska buddhistiska väg av visdom och medkänsla som tidigare uppvaknade mästare har följt.

TTE innehåller undervisning av Chökyi Nyima Rinpoche samt över 600 dagliga kontemplationer - som alla bygger vidare på de tidigare. Programmet är utformat för alla som försöker uppleva den livsförändrande visdomen i den tibetanska buddhismen, såväl nybörjare som rutinerade utövare. Med sina hanterbara och fokuserade dagliga lektioner erbjuder meditationsprogrammet verktyg och färdigheter som hjälper till att hantera livets utmaningar.

Tara's Triple Excellence Poster

De dagliga kontemplationerna tillsammans med de guidade meditationerna leder deltagaren genom de tre primära stadierna på den buddhistiska vägen. Programmet börjar med grundläggande sinnesträning (”The First Excellence: Fundamental Mind Training”), går vidare till bodhisattva-vägen (”The Second Excellence: The Bodhisattva Path of Love and Insight”) och slutligen den hemliga vägen för högre tantra (”The Third Excellence: The Secret Path of the Tantras”).

Om du själv vill förkroppsliga Buddhas visdom och förverkliga din egen potential och nå en grad av tillfredsställelse som vida överträffar vad vi som vanliga varelser kan föreställa oss, då passar Taras Triple Excellence för dig. Den nya 12-dagars introduktionen Introduction to Tara’s Triple Excellence är öppen för registrering utan kostnad.

Programmet finns på engelska, tyska, spanska och ett antal andra språk (dock inte på svenska).

Du är hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss som redan följer programmet för mer information. Under Kontakt hittar du uppgifterna du behöver för att kontakta oss. Välkommen!