Onsdags­programmet

Vårt program på onsdagarnas on-line-träff har tre delar och ser ut som följer:

  1. Meditation 18:00 - 19:00

  • Zoom-värden startar mötet 17:50

  • 18:00 Zoom-värden stänger mötet för nytillkomna att undvika störningar under meditationen.

  • Shakyamuni-mediation med A Treasury of Blessings/En Skattkammare av välsignelser 18:00 - 19:00

  • 19:00 Zoom-värden öppnar mötet så att nya deltagare kan komma med.

  1. Paussnack och fika 19:00 - 19:30

  • 19:00 - 19:30 Paus medan Zoom-mötet pågår för de som vill prata med varadra. Tid för bensträckare, fika, m.m.

  1. Undervisning 19:30 - 21:00

  • Lama Olav undervisar om texten Åkallan av Mästaren i Fjärran och guru yoga.