Våra träffar

Här hittar du aktuell information om föreningens meditationsträffar och undervisningstillfällen.

"If it is possible to see each other each week or not, I don’t know. But don’t wait too long, maybe every fifteen days for example. But I will not choose the dates, because you need to search for the holy days. We always respect the good days you know. The 10th and 25th days are good, but that is not that important. All of you together need to find a convenient time. Then what you need to do is that you all talk together, share together and practice together." - Chökyi Nyima Rinpoche till den svenska sanghan 2001

Sedan Covid-19-pandemin vår verksamhet uteslutande hållits on-line.

Vi skickar ut information om tid och plats via e-post till de medlemmar som är registrerade på epostlistan http://groups.yahoo.com/group/gomde-se/, och i begränsad omfattning även som ett grupp-SMS till de som vanligtvis brukar komma.

Kalendern nedan visar de inplanerade träffarna. Klicka på kalenderposten i kalendern för mer detaljer om tid, plats och kontaktperson.

Kalender

Meditationstillfällen kan ställas in utan föregående varning på den här sidan, så ta för vana att ringa till kontaktpersonen och bekräfta att du kommer, och kolla att tid och plats fortfarande gäller, och få annan information om t.ex. portkod.

Karta till möteslokalen