Kurser och retreater

Aktuella kurser

Programmet för 2022

 • Under 2022 kommer vi att erbjuda en föreläsningsserie med fyra intressanta teman:

  • Tema 1: Sadhana-praktik och recitation i fyra steg.

  • Tema 2: Vad är "tillflykt" i buddhismen

  • Tema 3: Utveckling av bodhi-sinnet, dvs ett medkännande, altruistiskt sinne med siktet inriktat på autentiskt uppvaknande

  • Tema 4: Relationen mellan "förtjänst" och visdom

  • Fler detaljer och anmälan här.

 • Se under Våra träffar för information om regelbundna träffar och meditationsdagar där alla är välkomna.

Retreater

Ibland ordnar vi en retreat i mindre skala utan att det annonseras här. Tag kontakt med oss om du vill veta vad vi har på gång, eller om du vill bli meddelad när vi ordnar retreat.

Titta även på webbplatserna under menyvalet Resurser för att t.ex. få information om retreater i Danmark.

Allmänt

Vår grupp arrangerar kurser och retreater i buddhism och meditation med autentiska och inspirerande lärare ur vår tradition. Under åren som gått har vi haft undervisning med följande lärare:

 • Chökyi Nyima Rinpoche

 • Lama Tenzin Sangpo

 • Erik Pema Kunsang

 • Lama Olav Nyhus

Framtidsplaner

 • Chökyi Nyima Rinpoche har en stående inbjudan.

 • Thomas Doctor är inbjuden , och kommer gärna till Sverige för undervisa om Madhyamika och buddhistisk filosofi. Vi arbetar på att få till ett bra tillfälle för detta.

 • Phakchok Rinpoche har accepterat en inbjudan, men för närvarande har vi inte några konkreta planerför detta.

Historik

 • Under 2006 hade vi Phakchok Rinpoche på besök. Han undervisade i kraftfulla grundläggande meditationstekniker från dzogchentradionen.

 • I juni 2012 arrangerade vi en välbesökt och mycket uppskattad undervisning och initiering med Chökyi Nyima Rinpoche.

 • 2013 -2018 har vi arrangerat retreater med Erik Pema Kunsang.

 • Hösten 2009, 2010, 2011, 2012 , 2015, 2016 och 2017 har vi haft Lama Tenzin Sangpo på besök. Lama Tenzin har gett instruktioner i grundläggande buddhism och mediation, En Skattkammare av Välsignelser, Padmasambhavautövningen Trinley Nyingpo, Tara's Triple Excellence m.m..

 • Lama Olav Nyhus har vid två tillfällen under 2009 gett instruktioner i en meditation som bygger på visualisering av Shakyamuni Buddha. Under 2019 gav han undervisning baserad på Gyalse Togme Zangpos "En bodhisattvas trettiosju träningar".

 • Vi kan även ordna grundläggande meditationskurser med Lama Olav om det finns intresse. Hör av dig med hjälp av Kontaktinformationen.