Chökyi Nyima Rinpoche

Tulku Chökyi Nyima Rinpoche föddes år 1951 i den sjunde månaden i månkalendern in i Tsangsar-familjen som Tulku Urgyen Rinpches förstfödde. Familjen har i många generationer varit traditionsbärare av den nu sällsynta Barom Kagyu-traditionen.När Chökyi Nyima - Dharmas Sol - var 18 månader gammal identifierades han som den 7:e inkarnationen av Drikung Kagyu-laman Gar Drubchen, en tibetansk mahasiddha och en andlig emanation av den välkända indiska buddhistiska filosofen Nagarjuna som levde på 100-talet e.Kr. Strax därpå installerades han på sin föregångares kloster, Drong Gon Tubten Dargye Ling i Nakchukha i centrala Tibet där han återupptog sin roll som Dharmamästare för 300 munkar.

1959 antogs Chökyi Nyima Rinpche och hans yngre bror Tsikey Chokling Rinpoche på Young Lamas’ School i Dalhousie i Indien. Vid tretton års ålder började han på Rumtek, som är huvudsätet för Kagyu-traditionen i tibetansk buddhism där han tillbringade de följande åren med att studera Karma Kagyu-, Drikung Kagyu- och Nyingmatraditionerna under så eminenta mästare som den 16:e Gyalwang Karmapa, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche och Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche.

Helt fokuserad på studierna av klassiska filosofiska verk som Vasubandhus Abhidharma-kosha, Maitreyas Fem Texter, Dharmakirtis Pramanavartika, Shantidevas Bodhicarya-avatara och Chandrakirtis Madhyamaka-avatara fick Tulku Chökyi Nyima sin khenpo-titel vid unga år.


1974 lämnade Chökyi Nyima Rinpoche Rumtek där han hade varit personlig assistent till Rangjung Rigpey Dorje, den 16:e Karmapa. Han återförenades med sin far, sin mor och med sin yngre bror Tsikey Chokling Rinpoche i Boudhanath som är en förort till Kathmandu i Nepal. På den 16:e Karmapas uppmaning etablerade denna familj av höga lamor här klostret Ka-Nying Shedrub Ling, strax norr om den Stora Jarungkhashor-stupan. När klostret var färdigställt 1976, uppmanades Rinpoche som då var 25 år, av Karmapa att bli dess abbot. Hans Helighet Karmapa rådde Tulku Chökyi Nyima att fokusera sina krafter på att undervisa västerländska buddhistiska utövare. För att följa detta råd slipade Rinpoche sina engelska språkkunskaper och började erbjuda undervisning på helgerna till den växande grupp av västerlänningar som etablerat sig i Nepal, och till intresserade resenärer. Traditionen att ge dessa öppna och offentliga föredrag, som skulle komma att kallas “Saturday Morning Talks”, är levande ännu idag.1980 gav sig Tulku Urgyen Rinpoche med sin äldsta son, Chökyi Nyima Rinpoche vid sin sida, ut på en världsturné genom Sydostasien, Europa och USA för att erbjuda Buddhas lära till buddhistiska utövare i hela världen. Erik Pema Kunsang följde med som översättare. Vart än Lamorna reste gav de undervisning i Dzogchen och Mahamudra och invigningar till mängder av människor.


När de återvände till Nepal 1981, grundade Chökyi Nyima Rinpoche Rangjung Yeshe Institute for Buddhist Studies (RYI) som arrangerar årliga internationella seminarier och symposier om buddhism. 1997 utvidgades RYI till att bli ett buddhistiskt college, en “shedra”, som erbjuder en omfattande läroplan med formella buddhistiska studier för studenter från hela världen. RYI har sedan dess bildat Centre for Buddhist Studies vid Kathmandu University. Universitetet utfärdar examina för stipendiater och forskningsstuderande där både lokala och utländska studenter efter tre till fem års studier kan få ut en B.A. (ungefär fil. kand.) eller en M.A. (ungefär fil. mag.) i buddhistiska studier.I slutet av 1981 grundade Rinpoche dessutom Rangjung Yeshe Publications, ett förlag som genom årtiondena har publicerat många fina böcker. Bland publikationerna kan man hitta Chökyi Nyima Rinpoches omfattande undervisning, kommentarer och skrifter i följande böcker: Union of Mahamudra and Dzogchen, Song of Karmapa, Bardo Guidebook, Indisputable Truth, Present Fresh Wakefulness och Medicine and Compassion.

Rinpoche behärskar engelska bra och har sedan 1977 instruerat en växande skara västerländska elever i meditationsträning. När Rinpoches späckade schema tillåter, öppnar har dörrarna till sitt personliga altarrum och tar personligen emot besökare. Varje höst ger han ett tiodagars höstseminarium med buddhistisk undervisning som omfattar allt från det mest grundläggande till det mest subtila. För den internationella skaran av deltagare erbjuds seminariet på tibetanska som översätts till engelska, tyska, franska, ryska, spanska, kinesiska och en rad andra språk. Genom årtiondena har Chökyi Nyima Rinpoche med framgång grundat tibetansk-buddhistiska dharmacenter som han är andligt överhuvud för – i länder som Malaysia, Danmark, USA, Österrike, Ryssland, Storbritannien och Frankrike. Studiegrupper under hans överinseende har bildats i flera andra länder, däribland Israel, Holland, Mexiko, Portugal och Sverige. Rinpoche företar årligen omfattande resor till Europa, Ryssland, Asien och Amerika där han ger instruktioner till elever i en uppsjö av buddhistiska metoder och sammahang. På sina resor har han även varit en ofta återkommande föreläsare på flera välrenommerade högskolor och universitet runt om i världen, såsom Harvard och Oxford University.

År 2006 bildade Rinpoche Dharmachakra Translation Group som är en kommitté av experter som fokuserar på att översätta och publicera klassiska buddhistiska texter från de samlade texterna på tibetanska och sanskrit. I mer än 30 år har Chökyi Nyima Rinpoche ansvarat för leverne, hälsa och andlig utbildning för nästan 500 munkar och nunnor som huvudsakligen är bosatta på klostret Ka-Nying Shedrub Ling, på retreatcentret vid Asura Cave och på retreatcentret Nagi Gompa. Hans innerliga önskan är att dubbla antalet ordinerade och därför är klostren och retreatcentren under hans överinseende ständigt under utveckling och de utvidgas och förbättras hela tiden. Samtidigt ägnar Rinpoche en stor del av sin vardagstid till att tillgodose de andliga behov som den lokala församligen av både tibetanska och nepalesiska utövare har. Utöver detta har Rinpoche grundat välgörenhetsorganisationen Shenpen för att förbättra villkoren för dem som bor i omgivningarna kring klostret. Shenpen fokuserar huvudsakligen på dem som behöver speciell hjälp med hälsovård och utbildning. Shenpen administreras av ett antal av Rinpoches nära västerländska elever.

Översatt från den engelska texten som finns på http://shedrub.org