Kontakt

Föreningens adress

Rangjung Yeshe Sangha Sverige
c/o Kenan Taskavak
Näslund Davidsnäs
640 31 MELLÖSA

Betalning

Styrelsen