Kontakt

Föreningens adress

Rangjung Yeshe Sangha Sverige
c/o Kenan Taskavak
Näslund Davidsnäs
640 31 MELLÖSA

För adress till vår samlingslokal, se våra träffar.

Betalning

  • Föreningens PlusGiro-konto: 343876-9

  • Swish: 1230302513

Styrelsen

  • Peter Olin (ordf.), Marie-Louise Riton (kassör), Göran Jakobsson (sekr.), Monica Riton, Kenan Taskavak, Paulina Wredborg.

  • E-post: styrelsen@gomde.se