Kontakt

Föreningens adress

Rangjung Yeshe Sangha Sverige

c/o Kenan Taskavak

Näslund Davidsnäs

640 31 MELLÖSA

  • Föreningens PlusGiro-konto: 343876-9
  • Ordförande, Kenan Taskavak, tel. +46736980889
  • För adress till vår samlingslokal, se våra träffar.