Meditation och buddhism i Stockholm

Aktuella evenemang våren 2022

☣️ Med hänsyn till Covid-situationen kommer vi att fortsätta våra evenemang on-line även under våren 2022. ☣️

Föreläsningsserie på fyra teman

Lama Olav kommer att ge en föreläsningsserie om fyra viktiga och intressanta teman. Du kan delta i vilka som helst av föreläsningarna oberoende av varandra. Start 12:e maj 2022.

Detaljer och anmälan.

  • Vårt schema 2022 kommer att ha regelbundna meditationer på onsdagar. Vi reciterar en sadhana där vi visualiserar Buddha Shakyamuni som centralfigur, och sitter i tyst meditation. Därefter har vi en gemensam stund för lite informellt snack. Detaljschemat för onsdagsträffarna hittar du här.


Tillägnan

Kanske känner du någon som är sjuk eller nyss har dött eller har det svårt på andra sätt.. Eller så kanske du har andra godhjärtade önskningar som du vill ge lite extra tyngd bakom.

Fyll i det här formuläret 📝 så inkluderar vi dina önskningar tillsammans med våra önskeböner vid våra meditationstillfällen.

Om oss

Rangjung Yeshe Sangha Sverige är en buddhistisk meditations- och studiegrupp under ledning av Tulku Chökyi Nyima Rinpoche.

Gruppen studerar och praktiserar buddhism, med fokus på mahayana och vajrayana i den tibetanska traditionen. Chökyi Nyima Rinpoches tradition är Ka-Nying, kagyu och nyingma, och med speciellt fokus på termatraditionen Chokling Tersar. Rinpoches speciella stil är att tidigt introducera undervisning om mahamudra, dzogchen och sinnets natur, och att man praktiserar detta i kombination med bodhisattvaträning och vajrayanaritualer.

De flesta av oss besöker Rinpoches närmaste center, Ranjung Yeshe Gomde Danmark på somrarna, dit Rinpoche kommer för att undervisa.

Gomde betyder 'plats för meditation", och trots att vi i Sverige inte har någon mark eller byggnad kan vi betrakta webbadressen www.gomde.se som ett frö till att vi en dag också har ett Rangjung Yeshe Gomde Sverige - en plats för att träna vår inneboende klarhet, visdom och medvetenhet

Nybörjare?

Om du har ett intresse för meditation och buddhism men inte riktigt vet var du skall börja, så är du ändå hjärtligt välkommen att delta. Någon i gruppen introducerar dig gärna till grundläggande meditationstekniker och tipsar om någon lämplig bok att titta i eller kurs att delta i. Under Kontakt har du uppgifterna du behöver för att kontakta oss.

Drom Tonpa Center

Gruppens medlemmar träffas regelbundet på Drom Tonpa Center, Erstagatan 28B, för att meditera tillsammans, vanligtvis på onsdagar varannan vecka. Se kalendern för information om inplanerade kommande träffar för meditation. Drom Tonpa Center är en samlingslokal som delas av flera buddhistiska grupper, och vi disponerar bara lokalen då vi har bokade träffar enligt vår kalender.

Chökyi Nyima Rinpoche

Rangjung Yeshe Sangha Sverige är en buddhistisk meditations- och studiegrupp under ledning av Tulku Chökyi Nyima Rinpoche.