(Arkiv)Undervisning och meditation på bodhicitta, kärlek och medkänsla-2012

Lama tenzin Sangpo undervisar om

bodhicitta, kärlek och medkänsla.

Heldag med undervisning & meditation

Under en hel dag fokuserar vi på undervisning och meditation om bodhicitta, kärlek och medkänsla.

Söndagen 2 december 2012

  • kl 10:00 - 17:00 med paus för lunch.

För nya, likväl för er som tidigare deltagit i Lama Tenzins undervisning är det här ett utmärkt tillfälle att ägna en dag åt studier och meditation.

Plats

Evenemanget kommer att äga rum i Stockholm.

Platsen är Drom Tonpa Center på Erstagatan 28, Södermalm. Se karta nedan.

...Tag dig dit med blåbuss 2 från Slussen (Katarinavägen) mot Sofia. Kliv av vid Erstagatan. Gå cirka 100 meter till Erstagatan 28b.

...Eller ta blåbuss 3 från Slussen (Katarinavägen) mot Södersjukhuset. Kliv av vid Åsögatan. Gå cirka 350 meter till Erstagatan 28b.

...Eller ta buss 53 från Centralen (Vasagatan) mot Henriksdalsberget. Kliv av vid Ersta sjukhus. Gå cirka 300 meter till Erstagatan 28b.

Ingång till lokalen är från innergården. Vi kommer finnas vid porten till innergården och öppna.

Anmälan och betalning

Anmälan med hjälp av detta webbformulär - eller så kan du ringa eller skicka e-post till Göran med kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor, kontakta oss:

Bakgrund

Under det senaste året har Chökyi Nyima Rinpoche med några av sina elever utvecklat ett stegvis studieprogram för de tre nivåerna av utövning enligt den tibetanska traditionen, theravada, mahayana och vajrayana. Programmet som bygger på Den trefaldiga excellencen (The Triple Excellence) - är tillgängligt för självstudier on-line. Mängder av personer som följer programmet vittnar om vilken positiv effekt det har haft på deras sinne, och hur deras vänliga kärlek och medkänsla har utvecklats och fördjupats.

De väsentliga instruktionerna om den Trefaldiga Excellensen innehåller tre tydliga synsätt: Theravada, Mahayana och Vajrayana. Den gör det genom att kombinera eller väva samman alla tre till en enda oavbruten väg som en person kan följa. Denna korta text börjar på ett enkelt sätt med hur man handskas med livet som människa och fortsätter hela vägen till hur man uppnår sann och fullständig upplysning under en enda livstid.

Den första nivån av undervisning visar hur man handskas med att vara människa. Detta innebär att vi förstår att vi har en värdefull möjlighet just nu i detta liv, och att vårt uppförande faktiskt har betydelse: våra handlingar får konsekvenser. Vi visas hur vi kan finna den sanna andliga vägen som leder oss i rätt riktning.

Den andra nivån av undervisningen tillhandahåller metoder för att minska och upplösa vår själviskhet. Den erbjuder råd om hur vi på ett äkta sätt kan arbeta för andra och hur vi når mental stabilitet och insikt. I denna undervisning är det insikt som är Tarautövningens kärna. Den kallas här för “den ultimata Tara med den sublima kunskapen”.

När vi väl uppnått stabilitet och insikt – ofta kallad shamatha och vipashyana – kan vi som utövare omfamna Vajrayana, den tredje nivån, med skickliga hjälpmedel som snabbt upplöser vanemässiga tendenser och vanföreställningar. Utövare kan uppnå buddhaskap genom sadhana-utövning baserad på Tara.

Kostnad

Arrangemanget är på traditionellt vis finansierat av donationer från ett antal personer som vill göra den buddhistiska läran tillgänglig för alla, oavsett deras individuella ekonomiska förutsättningar.

Vi tar alltså inte ut någon regelrätt deltagaravgift för kursen.

Vi ber att du i samma traditionella anda ger en donation till läraren som ett tecken på din uppskattning för undervisningen.

Hur mycket du kan ge är förstås beroende av din ekonomiska situation, och helt upp till dig.

Ett riktmärke för lämplig donation för dem som deltar i helgkursen är 600 kr. Pengarna överlämnar du i ett slutet kuvert personligen till läraren vid slutet av undervisningen.

Om du också vill delta i traditionen att finansiera buddhistiska lärares besök och undervisning här i Sverige så är du välkommen att ge en donation för att hjälpa till att täcka de omkostnader som föreningen haft för detta besök, och som vi kommer att ha för kommande. Det kommer att finnas en låda där du anonymt kan lägga din donation till detta ändamål.

Dharmaundervisning är ovärderlig, och med denna betalningsmodell hoppas vi att ingen skall känna att deras begränsade ekonomiska förutsättningar är ett hinder för att fördjupa sig i buddhismens sanningar och tekniker. Vi tycker att det är ett fint sätt att hjälpa varandra att bidra. Må det gagna!