Helgkurs i buddhistisk meditation i Stockholm 18-20 november 2011

Lama Tenzin Sangpo

Undervisar i traditionella buddhistiska meditationstekniker

Tonglen och bodhicitta

Programmet

  • Fredag 18/11 kl 19:00 - 21:00.
    • Helgkursen startar med öppet föredrag och en introduktion till tonglen-meditation och de fyra omätbara tankarna.
  • Lördag 19/11 kl 9:00 - 17:00
  • Söndag 20/11 kl 9:00 - 15:00
  • Undervisning och träning i tonglen-meditation.
    • (med paus för lunch båda dagarna)

Ifall du är osäker på om du vill delta i helgkursen går det bra att komma på kvällsföredraget och därefter bestämma dig för om du vill vara med hela helgen.

För deltagare som vill vara med hela helgen är kvällsföredraget en integrerad del av kursen, och vi vill att du deltar redan från fredagen. Helgkursen är alltså en helhet och det finns ingen möjlighet att bara delta en av dagarna. Vi ber alla deltagare att respektera detta.

Helgkursen är en av programpunkterna på Lama Tenzins besök i Sverige 2011.

Plats

Undervisningen äger rum i Skimra Yogas fina lokaler i södra Hammarby Sjöstad, adressen är Ljusslingan 34b. Se karta nedan.

Tag dig dit med:

… tvärbanan linje 22, kliv av vid Luma (därefter några hundra meters promenad via Hammarby Allé Kölnagatan)

… buss 74, kliv av vid Luma

… båt från Barnängsbryggan (anslutning buss 2, 55), kliv av Lumabryggan (ca 100 meters till Ljusslingan 34b)

Om Lama Tenzin Sangpo

Anmälan

Anmälan med hjälp av detta webbformulär - eller så kan du ringa eller maila till Peter med kontaktuppgifterna nedan.

Om tonglen

Tonglenträning är en del av mahayana, bodhisattvavägen.

Tonglen betyder att "ge och ta emot".

Vad är det då vi sänder? I våra meditationssittningar utsträcker vi det allra bästa av oss själva till alla kännande varelser och offrar till dem det perfekt goda, välmående, lycka och uppyllande av deras önskningar.

Vad är det vi tar emot? Med varje inandning tar vi villigt emot allt lidande, all negativitet och all olycka från kännande varelser.

Lama Tenzin Sangpo är utbildad lama i den tibetanska traditionen. Han är utsänd av Chökyi Nyima Rinpoche för att undervisa vid center och dharmagrupper i Europa. En stor del av sin tid tillbringar han på centren Rangjung Yeshe Gomde i Österrike och Rangjung Yeshe Gomde i Danmark. Lama Tenzin reser även runt till olika dharmagrupper i Europa och Ryssland. Lama Tenzin har gjort den traditionella treårs-retreaten, och är speciellt utbildad för de meditationer och ceremonier som utförs på Ka-Nying-klostret i Kathmandu. Tenzin-la är en mycket erfaren meditatör, och en väldigt grundlig och kunnig lärare.

Kostnad

Arrangemanget är på traditionellt vis finansierat av donationer från ett antal personer som vill göra den buddhistiska läran tillgänglig för alla, oavsett deras individuella ekonomiska förutsättningar.

Vi tar alltså inte ut någon regelrätt deltagaravgift för kursen.

Vi ber att du i samma traditionella anda ger en donation till läraren som ett tecken på din uppskattning för undervisningen.

Hur mycket du kan ge är förstås beroende av din ekonomiska situation, och helt upp till dig.

Ett riktmärke för lämplig donation för dem som deltar i helgkursen är 600 kr. Pengarna överlämnar du i ett slutet kuvert personligen till läraren vid slutet av undervisningen.

Om du också vill delta i traditionen att finansiera buddhistiska lärares besök och undervisning här i Sverige så är du välkommen att ge en donation för att hjälpa till att täcka de omkostnader som föreningen haft för detta besök, och som vi kommer att ha för kommande. Det kommer att finnas en låda där du anonymt kan lägga din donation till detta ändamål.

Dharmaundervisning är ovärderlig, och med denna betalningsmodell hoppas vi att ingen skall känna att deras begränsade ekonomiska förutsättningar är ett hinder för att fördjupa sig i buddhismens sanningar och tekniker. Vi tycker att det är ett fint sätt att hjälpa varandra att bidra. Må det gagna!

Lama Tenzin Sangpo