Kontakt

Föreningen

  • Rangjung Yeshe Sangha Sverige
    c/o Kenan Taskavak
    Näslund Davidsnäs
    640 31 MELLÖSA
  • Föreningens PlusGiro-konto: 343876-9
  • Ordförande, Kenan Taskavak, tel. +46736989208
  • Föreningens e-postlista. Registrera dig för prenumeration på http://groups.yahoo.com/group/gomde-se/


Underordnade sidor (1): Styrelsen
Comments