Medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften (som gäller per kalenderår) är 300 kronor (enligt beslut på årsmöte 7 mars 2015), och sättes in 
 • på föreningens PlusGiro-konto: 343876-9.
 • Från utlandet, använd: 
  BIC: NDEASESS
  IBAN: SE6295000099603403438769
  Adressen till banken är:
  Nordea Bank AB
  S-105 71 Stockholm
Märk betalningen "MEDLEMSAVGIFT"

Vi bevakar inte inbetalningarna så aktivt - så skicka även ett mail till
PO email
när du betalat så att vi snabbt kan uppdatera våra register.
Comments