Sinnesträning september-december 2021

Rangjung Yeshe Sangha Sverige
bjuder in till kurs med

Lama Olav Nyhus

start torsdag den 30 september

Buddhismen har sedan årtusenden tillämpat metoder som kombinerar intelligens och kärlek för att befria vår inre obegränsade potential. I den här kursen kommer vi att ta avstamp i några mycket kraftfulla meditationsinstruktioner, bl.a. en samling instruktioner från 1100-talet baserade på en kort text av Geshe Chekawa Yeshe Dorje (1101–1175). Dessa instruktioner är inspirerande, fräscha och högst relevanta än idag.


Utövningen, liksom kursen, har som syfte att öppna upp oss för ett alternativt förhållningssätt i vårt liv och skapa en distans till våra invanda, ofta egocentrerade beteendemönster. Lama Olav Nyhus kommer att hjälpa oss med nycklar till hur vi kan mjuka upp och vidga vårt ofta själviska och trångsynta perspektiv. Med Olavs hjälp får vi se hur vi kan använda dessa instruktioner i vårt vardagsliv. Vi får se hur man tar sig ur invanda negativa och begränsande tanke- och reaktionsmönster och hur vi kan möta svåra och oväntade situationer med ett öppet och flexibelt sinne. Distansen ger ett större utrymme att undersöka liksom agera utifrån en mer kärleksfull och, med övning, mer altruistisk utgångspunkt i våra liv.

Det är således inte en teoretisk kurs i buddhistisk filosofi, utan ett helt och hållet upplevelsebaserat program för att hitta vår egen innersta kärna och utveckla en direkt relation till vår inneboende intelligens och medkänsla. För nybörjare är den ett sätt att hitta direkt till kärnan utan att gå vilse i krångliga teorier och begrepp. Samtidigt ligger den till grund för avancerad buddhistisk utövning.

Om kursen

Vi träffas en gång i veckan on-line. Lama Olav undervisar med texten som utgångspunkt och erbjuder samtidigt instruktioner i hur vi kan applicera dem i vår vardag. Vi delar reflektioner kring materialet och våra erfarenheter. Lama Olav bidrar med sina egna erfarenheter från utövningen och råd som hans egna lärare i sin tur givit honom.

  • Kursen börjar den 30:e September och kommer sedan att hållas varje torsdag kl 18:30-19:45.

  • Den 18:e november gör kursen ett planerat uppehåll för att ge alla möjlighet att ta del av Chökyi Nyima Rinpoches årliga seminarium den 13 – 21 november. Mer info om det seminariet kommer senare.

  • Kursen omfattar 10 kurstillfällen. Sista tillfället är 9:e december.

  • Vi träffas via Zoom videokonferens. Du får länk efter anmälan.

  • Mellan träffarna har vi möjlighet att diskutera materialet och våra erfarenheter sinsemellan i ett samtalsforum on-line (vi använder Slack).

Vad förväntas av dig som kursdeltagare?

  • Kursen bygger på aktiv medverkan av deltagarna och kommer inte att spelas in.

  • Under kurstillfällena ska du befinna dig på en ostörd plats med video på och möjlighet att delta med dina reflektioner och frågor.

  • Du behöver kunna vara med vid alla (eller de allra flesta av) kurstillfällena.

  • Det är bra om du införskaffar boken “Enlightened Courage, an Explanation of the Seven-Point Mind Training” av Dilgo Khyentse Rinpoche.

  • Den som har tid kan även läsa “The Great Path of Awakening: The classic guide to lojong, a Tibetan Buddhist practice for cultivating the heart of compassion.” av Jamgon Kongtrul.

Om Lama Olav Nyhus

Lama Olav som ursprungligen är från Norge bor i Stockholm har hängivet studerat och praktiserat buddhism i mer än 40 år med vägledning från några av 1900-talets mest välrenommerade mästare från Tibet som Dilgo Khyentse Rinpoche, Tulku Urgyen Rinpoche, Tulku Pema Wangyal med flera.

Olav undervisar på personligt sätt utifrån egna erfarenheter av både lång retreat och ett vardagligt liv med familj och arbete.

2018 fick Lama Olav diagnosen Parkinsons sjukdom. Olav menar att de fysiska symptomen till trots, så gör hans buddhistiska träning att han inte drabbas mentalt av sjukdomen.

Anmälan och kostnad

Kursen ges traditionellt utan något speciellt pris eller utsatt betalning till läraren. Vi har en låg anmälningsavgift endast för att täcka föreningens kostnader och för att formalisera anmälan. Anmälningsavgiften är satt till 250 kronor, men om du vill ge ett större belopp eller ett lägre belopp är det okej.

Betala in anmälningsavgiften med Swish eller postgiro och uppge ditt namn med betalningen

Anmäl dig därefter med detta anmälningsformulär, uppge samma namn som på betalningen ovan.

I slutet av kursen, eller när du själv önskar, är du välkommen att ge en valfri donation till läraren och/eller föreningen. OBS! Skicka inga pengar avsedda till Lama Olav till föreningens Swish eller PG.

Betalningsdetaljer

Föreningens PlusGiro-konto för anmälan: 343876-9

Föreningens Swish för anmälan: 1230302513

Lama Olavs Swish för donationer: 073 6837803

Länk till anmälan: https://forms.gle/5KGJ2teC4efdBKxD8