Undervisning och meditation med Lama Tenzin

Vajrasattva helgretreat 5-7 Maj 2017Om läraren

Lama Tenzin Sangpo är utbildad lama i den tibetanska traditionen. Han är utsänd av Chökyi Nyima Rinpoche för att undervisa vid center och dharmagrupper i Europa. En stor del av tiden tillbringar han på retreatcentren Rangjung Yeshe Gomde i Österrike och Danmark, där han är en mycket uppskattad lärare.

Här i Sverige har vi haft Lama Tenzin på besök de senaste sex åren.

Lama Tenzin har gjort den traditionella treårs-retreaten, och är speciellt utbildad för de meditationer och ceremonier som utförs på Ka-Nying-klostret i Kathmandu. Tenzin-la är en mycket erfaren meditatör, och en väldigt grundlig och kunnig lärare.

Plats

Undervisningen hålls på Drom Tonpa Center Erstagatan 28 b, på söder i Stockholm. Se vägbeskrivning nedan.

Anmälan och betalning

Anmälan 
Sker genom att betala in kursavgiften på vårt Plusgiro eller skicka e-post anmälan till kontaktperson nedan om du vill betala på plats.

Betalning
Betalning sker i första hand till föreningens PlusGiro-konto: 343876-9, skriv ditt namn och kurs, eller på plats med kort, Swisch eller kontanter. 

Priset för retreaten är
 • 1250 kronor, ordinarie pris.
 • 750 kronor, för arbetslösa, studenter, m.m.
Detta pris inkluderar våra utgifter för lokalhyra, resekostnader m.m.  - men inte någon betalning till läraren. Du ger personligen en kontant donation i ett kuvert till läraren vid slutet av retreaten. Du ger efter dina egna förutsättningar ett riktmärke för donation skulle kunna vara från 300 och uppåt, beroende på din ekonomi.

Om du har frågor, kontakta oss: 

Programmet

Undervisningen och meditationen vid Lama Tenzins besök kommer att baseras på Sangtik Dorsem sadhanautövning, som är en form av en daglig Vajrasattvautövning. Lama Tenzin ger instruktioner utifrån texten och hur sadhanan ska utövas.
Om beskrivningen av utövningen från Chokgyur Lingpa Foundation: 
Vajrasattva of the Secret Essence

"The sambhogakaya buddha Vajrasattva is the sovereign of all buddha families and mandalas. He is especially associated with the purification of negative karma and broken samayas and commitments. In the Vajrasattva of the Secret Essence (Sangtik Dorsem), Vajrasattva is practiced as the main yidam deity in union with his consort, Atopa in a single mudra mandala.

This particular Vajrasattva practice comes from one of the profound treasures of the great treasure revealer Chokgyur Lingpa known as the Triple Cycle of the Secret Essence (Sangtik Korsum), which contains a complete set of practices for Vajrasattva, Vajrakilaya, and Yangdak Heruka; the three principal yidams of Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, his close disciples and all their emanations practice at least one of these three deities as their personal yidam practice in every lifetime. Hence, whoever receives one of these empowerments will at the very least be blessed with the good karma to meet with Guru Rinpoche and his teachings in every lifetime until reaching enlightenment."

I retreaten kommer vi att varva undervisning med utövning av texten. Texter till utövningen finns att tillgå under retreaten.

ObserveraVi rekommenderar att man tagit tillflykt och bodhisattvalöfte samt har fått någon form av initiering från en lärare tidigare för att deltaga i retreaten. Om du är osäker på detta så hör av dig till nedanstående kontaktperson. 

Retreatens program:

Fredag 5 maj
 • 18.30-20.30 Undervisning och introduktion
Lördag 6 maj
 • 10.00 Undervisning och meditation
 • Lunch 
 • Undervisning och meditation
 • Avslutning 17.00
Söndag 7 maj
 • 10.00 Undervisning och meditation
 • Lunch
 • Undervisning och meditation
 • Avslutning 15.00
Obs! Undervisningen hålls på engelska.
Kom i god tid innan undervisningens början, vi öppnar en halvtimme innan undervisningen starttid.


Praktiska detaljer

 • Kuddar, dynor och filtar finns att tillgå i meditationslokalen.
 • Vi äter lunch ute på stan lördag och söndag.
 • Texter till utövningen finns att tillgå på retreaten
Comments