Kurser och retreater

Allmänt

Vår grupp arrangerar kurser och retreater i buddhism och meditation med autentiska och inspirerande lärare ur vår tradition. Följande lärare räknar vi med att ha arangemang med under de närmaste åren:
  • Chökyi Nyima Rinpoche
  • Chokling Rinpoche 
  • Phakchok Rinpoche
  • Lama Tenzin Sangpo
  • Erik Pema Kunsang

Aktuellt

Under 2017 har vi följande evenemang planerade:

Framtidsplaner

  • Phakchok Rinpoche har accepterat vår inbjudan, men för detta besök har vi inga detaljer om datum ännu.
  • Chokling Rinpoche har även han sagt att han vill komma till Sverige - och vi arbetar på att få detta att hända.
  • Chökyi Nyima Rinpoche har en stående inbjudan, men kommer inte att komma till Sverige under 2017.
  • Thomas Doctor är inbjuden , och kommer gärna till Sverige för undervisa om Madhyamika och buddhistisk filosofi. Vi arbetar på att få till ett bra tillfälle för detta.

Historik

I juni 2012 arrangerade vi en välbesökt och mycket uppskattad undervisning och initiering med Chökyi Nyima Rinpoche. 

2013 arrangerade vi en retreat med Erik Pema Kunsang.

Hösten 2009, 2010, 2011 och 2012 har vi haft Lama Tenzin Sangpo på besök. Lama Tenzin har gett instruktioner i grundläggande buddhism och mediation, En Skattkammare av Välsignelser, samt i Padmasambhavautövningen Trinley Nyingpo.

Lama Olav Nyhus har vid två tillfällen under 2009 gett instruktioner i en meditation som bygger på visualisering av Shakyamuni Buddha. Vi kan även ordna grundläggande meditationskurser med Lama Olav om det finns intresse. Hör av dig med hjälp av Kontaktinformationen.

 Under 2006 hade vi Phakchok Rinpoche på besök. Han undervisade i kraftfulla grundläggande meditationstekniker från dzogchentradionen.  

Mer information finns i vårt arkiv med tidigare kurser.