Taraböner

Grön tara
Här är några av bönerna som används i programmet "The Triple Excellence" på dharmasun.org översatta till Svenska.

Ladda ner en PDF med Åkallan till Tara, Bodhicittabönen och Tillägnan av förtjänst, och med noter som förslag till recitationsmelodi.


Feedback är välkommen. Maila till peter.olin@gmail.com.


ċ
taraböner.pdf
(169k)
Peter Olin,
24 aug. 2011 08:02
Comments