Texter - dharma på svenska

Buddhistiska texter i svensk översättning är en bristvara. Nedan finner du några översättningar som kan vara en bra indroduktion till buddhismen. Här finns även texter, eller länkar till texter som vi använder i våra gruppmeditationer.

Svenska översättningar

 • Dharmas fyra sigill - en text av Dzongsar Khyentse Rinpoche om de fyra kännetecken som utmärker buddhismen. Översatt till svenska i oktober 2009.
 • Dharmas fyra sigill (sammanfattning) - En kort sammanfattning av vad Dharmas fyra sigill är för något. Av Barbara O'Brien (About.com). Översatt till svenska i oktober 2009.
 • De tre nobla principerna - En kort text av Khempo Shenga om tre principer som är roten till mahayana. Översatt till svenska i oktober 2009.
 • Taraböner - En åkallan av Tara, bodhicittabönen och delning av förtjänst. Även med noter som förslag till melodi för recitation. Översatt till svenska i augusti 2011.

Engelska texter

 • Rangjung Yeshe Chant Book (PDF)


  Ett 36-sidigt häfte med böner som reciteras på Rangjung Yeshe center runt om i världen. Vi använder oss av den här på våra meditationsträffar. Texterna är på tibetanska, med fonetisk transkribering och på engelska. Översättning till engelska av Erik Pema Kunsang, februari 2009.
 • The Blessing Treasure:A Liturgy of the Buddha (PDF) - av Mipham Rinpoche.

  Ibland under titeln "A Treasury of Blessings". Vi använder oss av den här texten de fyra speciella düchen-dagarna på året, och oftast även på fullmåne, nymåne och halvmåne. En meditationstext för att visualisera och meditera på Buddha Sakyamuni.

Övrigt

 • Trinley Nyinpgo Arrangements (PDF) - En A4-sida som beskriver "arrangemanget" för att göra Trinley Nyingpo-meditationen. Tre olika sekvenser för morgon, eftermiddag och kväll, och med instruktioner för Tsog.

Att köpa

 • Åkallan av Mästaren i Fjärran -

  En guru yoga-text av Jamgön Kongtrul Rinpoche.


  En välkänd rime-text där alla de tibetanska traditionernas mästare är inkluderade (gelug, kagyu, nyingma, sakya) . I den andra delen hjälper texten utövaren genom att peka ut alla fel och brister vi har och inspirerar oss att göra någonting för att förändra vårt sinne.Texten kostar 40 kronor, vilket inkluderar porto inom Sverige. All förtjänst går oavkortat till att sponsra munkar och nunnor i Chökyi Nyima Rinpoches kloster i Nepal. Beställ genom att kontakta Peter Olin
ċ
GitHub Ka-Nying Chos-spyod.epub
(359k)
Peter Olin,
11 aug. 2018 07:51
ċ
RY-chantbook2009.pdf
(213k)
Peter Olin,
18 okt. 2009 13:11
Ċ
Peter Olin,
1 nov. 2009 04:31
ċ
Trinley.pdf
(115k)
Peter Olin,
18 okt. 2009 13:45
ą
Peter Olin,
10 nov. 2009 02:11
ą
Peter Olin,
10 nov. 2009 02:21
ċ
taraböner.pdf
(169k)
Peter Olin,
24 aug. 2011 07:54
Comments